Vzdělávání v cestovním ruchu

Posted 1 Comment

Agentura CzechTourism plánuje v dubnu 2020 začít školit zaměstnance v cestovním ruchu.

Projekt „Vzdělávání v cestovním ruchu“, který je realizován v rámci Operačního programu zaměstnanost, je určen zaměstnancům ve službách cestovního ruchu a zaměří se na rozšíření jejich znalostí, dovedností a kompetencí.

V rámci tohoto projektu budou realizovány vzdělávací aktivity cílené na jednotlivé podporované skupiny v odvětví cestovního ruchu:

  • ubytování,
  • stravování,
  • činnost cestovních kanceláří a agentur,
  • aktivní a venkovský turismus,
  • lázeňské služby, wellness a fitness,
  • turistická informační centra a průvodcovská činnost.

Vzhledem k rozdílným potřebám a úrovni odborných znalostí a kompetencí budou vzdělávací aktivity připraveny specificky pro řadové zaměstnance, střední a vyšší management.

Vzdělávací aktivity budou zaměřeny primárně na oblast specifického vzdělávání v oboru cestovního ruchu a budou zaměřeny na témata z nejžádanějších oblastí tzv. měkkých, následně i praktických dovedností. Projekt představuje unikátní možnost profesního vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů, vč. OSVČ působících v cestovním ruchu formou prezenční a elektronické výuky. Projekt bude realizovaný ve všech regionech České republiky, kromě hlavního města Prahy.

Přihlašování na školení bude na těchto stránkách spuštěno 1. března 2020. Jednotlivá školení potrvají do 30. června 2022.

V současné době probíhá příprava projektu, hledáme odborné lektory, kteří by měli zájem na projektu spolupracovat, a dále hledáme regionální vzdělávací koordinátory, kteří by se zaměřili na podporu projektu v regionech.

Pokud Vás projekt zaujal a chtěli byste vědět víc, prosím kontaktujte náš tým.

Kontakt: 777 702 781

Těšíme se na spolupráci.

Bc. Eva Sklenářová, hlavní manažer projektu
Ing. Jana Kalousová, odborný garant projektu a evaluátor
Ing. Hana Fojtáchová, projektový manažer
Mgr. Martina Chválová, koordinátor vzdělávacích aktivit

Kontakt:

Česká centrála cestovního ruch – CzechTourism
Vinohradská 46
120 41 Praha 2
tel.: +420 221 580 111

Prezentace v PPT

OPZ_CB_cerne