Vyhledávání
Vymazat
Seznam kurzů

Manažerské schopnosti a dovednosti pro oblast cestovního ruchu

Účastník modulu Manažerské dovednosti pro oblast CR se v průběhu kurzu seznámí se systémem manažerské práce. Kurz obsahuje minimum teoretických pouček a učebnicových textů na téma „Řízení je, když“, protože cílem kurzu je předat frekventantům praktické návody a zkušenosti z řídící práce. Pokud bude použita teorie, pak bude vysvětleno, jak ji v praxi aplikovat.Podrobně bude hovořeno i o tom, jak reagovat na změnu, jak se jí přizpůsobit, jak s ní bojovat a jak ji předvídat. Při té příležitosti budou presentovány i zbraně, které je možné využít, a to nejenom vlastní, ale i společností, které jsou schopné prodat vlastní knowhow k našemu prospěchu. Proto budou rozebrány výhody i nevýhody management contractů, franchizových smluv i využití poradenské činnosti ke zvyšování úspěšnosti naší práce.Důraz bude kladen i na výběr pracovníků pro jednotlivé pracovní pozice, jako hlavní předpoklad každé úspěšné řídící práce. Neméně důležitým úkolem každého vedoucího pracovníka je umění prodávat. Získání znalostí v této oblasti pomůže k lepším výsledkům a k uvědomění, že „každý prodává“. Posluchač se musí naučit nejenom sám prodávat, ale jak trénovat své podřízené k prodeji, k upsellingu a zároveň vytváří podmínky pro spravedlivé finanční ohodnocení práce všech pracovníků, kteří přicházejí do styku s hostem. Proto je třeba hovořit i cenové tvorbě, o znalosti trhu, konkurence i cílech, jaké hosty chceme pro nás získat a také si udržet. Názorně bude předvedeno, jak cenová tvorba může pozitivně, či negativně, ovlivnit naše hospodářské výsledky.
CZ NACE:
Ubytování
Zaměření:
Vyšší management
Počet dnů konání:
1 den
Počet hodin:
8
Obecný kurz měkkých dovedností:
Ano

V tuto chvíli neni k tomuto kurzu vypsán žádný termín.