Projekt je určen pracovníkům ve službách cestovního ruchu a zaměřuje se na rozšíření jejich znalostí, dovedností a kompetencí 

Vzdělávací moduly 

Nabídka kurzů je rozdělena do tzv. vzdělávacích modulů podle činnosti podnikání v oboru cestovního  ruchu. V rámci projektu je možné vybrat 1 kurz pro zaměstnance/OSVČ, pravidla účasti školení naleznete zde.

E-learning

E-learning, distanční výuku zahájí každý účastník hned po rezervaci kurzu. Obsah distanční výuky bude navazovat na výuku prezenční. Součástí této výuky je závěrečný test. Pro přihlášení na e-learning účastník použije link, který obdrží po rezervaci kurzu.

E-knihovna

V naší elektronické knihovně naleznete studijní materiály pro všechny vzdělávací moduly. E-knihy Vám jsou k dispozici po celou dobu školení. Autoři knih jsou naši lektoři, kteří významně obohacující strategii cestovního ruchu v ČR.

Projekt „Vzdělávání v cestovním ruchu“ je realizován v rámci Operačního programu zaměstnanost. V rámci tohoto projektu budou realizovány vzdělávací aktivity cílené na jednotlivé podporované skupiny v odvětví cestovního ruchu:

  • teoretické dovednosti (soft skills), 
  • ubytování,
  • stravování,
  • činnost cestovních kanceláří a agentur,
  • aktivní a venkovský turismus,
  • lázeňské služby, wellness a fitness,
  • turistická informační centra a průvodcovská činnost.

Vzhledem k rozdílným potřebám a úrovni odborných znalostí a kompetencí budou vzdělávací aktivity připraveny specificky pro řadové zaměstnance, střední a vyšší management.

Vzdělávací aktivity budou zaměřeny primárně na oblast specifického vzdělávání v oboru cestovního ruchu a budou zaměřeny na témata z nejžádanějších oblastí tzv. měkkých, následně i praktických dovedností. Projekt představuje unikátní možnost profesního vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů, vč. OSVČ působících v cestovním ruchu formou prezenční a elektronické výuky. Projekt bude realizovaný ve všech regionech České republiky, kromě hlavního města Prahy.