V reakci na dobu post covidovou, proběhlo v rámci projektu OPZ „Vzdělávání v cestovním ruchu“ dotazníkové šetření ve všech krajích ČR mimo Hlavní město Prahu. Hlavním cílem tohoto dotazníku bylo zjistit, zda jednotlivé subjekty mají zájem o bezplatné školení v rámci projektu, zda mají zájem o online školení, jaká témata je důležité proškolit vzhledem k situaci s Covid-19 a odkdy je reálné začít se školením zaměstnanců. Dotazníky byly rozeslány subjektům v rámci modulů ubytování, stravování, aktivního a venkovského cestovního ruchu, turistických informačních center a průvodcovských činností, organizací destinačního managementu, cestovních kanceláří a agentur a z lázeňských služeb, wellness a fitness. Na organizaci rozesílání dotazníků se podíleli regionální vzdělávací koordinátoři a podařilo se jim nasbírat celkem 642 dotazníků.

Z dotazníkové šetření bylo zjištěno, že 53% subjektů ze všech krajů by mělo zájem o školení na podzim roku 2020, 30% subjektů by chtělo mít školení v létě a o pozdější termíny by mělo zájem 17% subjektů. O bezplatné školení mělo zájem 90% subjektů ze všech krajů, o online školení mělo zájem 68% subjektů. Mezi jednotlivými moduly se objevovala poptávka, po školeních na hygienická a bezpečnostní opatření, sociální sítě, marketing, komunikace v krizové době apod. Více informací zde.