Kontakty a Dotazy

Kdo se může kurzu účastnit?

Cílovou skupinou projektu tvoří zaměstnanci i zaměstnavatelé – právnické osoby, obchodní společnosti a osoby samostatně výdělečně činné působící ve službách cestovního ruchu. Vzdělávací aktivity budou připraveny pro řadové zaměstnance, střední a vyšší management.

V jakých oblastech cestovního ruchu se budou účastníci školit?

Tematicky je projekt zaměřen na ty, kteří pracují v ubytovacích či stravovacích zařízení, v cestovních kancelářích a agenturách, sportovních zařízeních a fitcentrech či službách pro osobní a fyzickou pohodu, v lázeňských službách, turistických informačních centrech, organizacích destinačního managementu nebo se věnují průvodcovské činnosti.

Kdo se kurzů nemůže zúčastnit?

Kurzů se nemohou zúčastnit organizace státní správy a místní samosprávy a jejich zaměstnanci. Výjimku tvoří např. TIC nebo organizace destinačního managementu. Podmínkou je pouze to, aby převažující pracovní náplň jejich zaměstnanců byla přímo spjata s činností týkající se služeb cestovního ruchu. 

Od kdy bude projekt spuštěn?

Přihlašování do konkrétních kurzů bude možné od května roku 2020 na stránkách vzdelavani.czechtourism.cz, kdy plánujeme i zahájení prezenční výuky. 

Kdy bude projekt ukončen?

Projekt poběží do září roku 2022. 

Co je hlavním cílem projektu?

 Cílem projektu je umožnit zaměstnancům působícím ve službách cestovního ruchu rozšířit a osvojit si své dosavadní nebo nové pracovní kompetence.

Kde projekty budou probíhat?

Vzdělávat se bude ve všech regionech ČR s výjimkou hlavního města Prahy. Projektu se tedy mohou účastnit osoby s místem výkonu práce mimo Prahu. 

Proč se hlavní město Praha nemůže zúčastnit tohoto projektu?

Hlavní město Praha nespadá do Operačního programu Zaměstnanost. Tento operační program podporuje regiony ČR. 

Bude si moci účastník vybrat jaký kurz chce absolvovat?

Ano, kurzy budou zaměřeny na vybrané druhy nejžádanějších oblastí tzv. měkkých dovedností (např. rozvoj manažerských schopností a dovedností, komunikace, time management apod.) i praktických dovedností (např. barmanské kurzy, kurzy první pomoci apod.). Bude tedy na účastníkovi, zda se chce spíše vzdělat v měkkých či v praktických dovednostech. Avšak může se zúčastnit pouze jedné nebo druhé dovednosti. 

Kolik hodin je potřeba strávit na kurzu?

Kurzy budou probíhat formou e-learningu a prezenční výuky. Po splnění 20 hodin e-learningu zakončený krátkým testem a 20 vyučovacích hodin získá účastník certifikát.

Pro více informací

email: vzdelavani@czechtourism.cz
telefon:  221 580 443

Hlavní manažer projektu
Bc. Eva Sklenářová
Email: sklenarova@czechtourism.cz

Odborný garant projektu a evaluátor
Ing. Jana Kalousová
Email: kalousova@czechtourism.cz