• Působí jako konzultant, trenér a kouč. Zaměřuje se na komplexní rozvoj jednotlivců i týmů, zejména v dlouhodobých vzdělávacích projektech firem. Při rozvoji manažerů využívá praktických zkušeností z vlastní manažerské praxe. Připravuje a realizuje také tréninky obchodníků v dovednosti konzultativního prodeje, řízení vlastního výkonu, vyjednávání, efektivní komunikace, zvládání konfliktů a obraně proti manipulaci.
  • Při vedení kurzů využívá prostředků učení zážitkem. Vede i speciální zážitkové programy na posilování vlastní odpovědnosti a respektu k druhým.
  • Absolvovala trénink The Inner Game vedený koučem Valeriem Pascotto. Získala certifikát pro trenérskou činnost MŠMT, také certifikát MPSV pro speciální rozvoj v oblasti sociálních služeb.
  • Úspěšně vedla projekty v řadě nadnárodních společností přes střední firmy až po neziskové organizace (např. Česká spořitelna, Česká pojišťovna, ČSOB, ČMSS, AXA, Moneta Money Bank, Zentiva, Merck, , DEKTRADE, Lion Teleperformance).
  • Volný čas věnuje cestování, turistice, poznávání nových míst a lidí. Poznatky a zážitky přetavuje do svých projektů.