• Má dlouholeté zkušenosti s vedením seminářů na téma komunikace – osobní i telefonická, řešení obtížných situací, zvládání stresu, vymáhání pohledávek, písemná a e-mailová komunikace.
  • Vystudovala obor Sociologie na FF MU v Brně. Získala certifikát Trenér obchodního jednání – bavorské Sparkassenakademie akreditovaný MŠMT. Absolvovala dvouletý certifikovaný kurz Grafolog – psycholog písma, akreditace MŠMT, Středisko psychologických služeb Brno.
  • Jako lektorka dlouhodobě působí v seminářích pro ředitele základních a středních škol u Národního pedagogického institutu ČR.
  • Vede supervizní projekty včetně tvorby analýz a závěrečných zpráv – mystery calling a mystery shopping pro různé společnosti – banky, pojišťovny, energetiky, potravinářské řetězce apod. Je autorkou interaktivních e-learningových programů na téma telefonické a písemné komunikace.
  • Má za sebou řadu úspěšných projektů v oblasti individuálního i skupinového poradenství – tréninky On Job, vedení týmů – např. PPAS, ČSOB, Česká spořitelna, Unicredit Bank, ČS Energie, LIDL, E.on, EOS-KSI aj.
  • Ve volném čase se věnuje zejména sportu – cyklistice a volejbalu. Zajímá se o sportovní psychologii.