Vzdělávací kurzy – registrace

Vzdělávací kurzy – registrace

Vyplnění formuláře – registraci zahájíte ikonou Registrovat, uvedete emailovou adresu, potvrdíte ikonou Další (můžete použít pro přihlášení sociální síť) a vyplníte požadovaný formulář včetně hesla, které budete používat pro rezervaci kurzů. Formulář s podmínkami účasti v projektu Vzdělávání v cestovním ruchu a čestným prohlášením o zavedení podpory v registru de minimis obratem naleznete v emailu, doporučujeme zkontrolovat složku nevyžádané pošty. Před zahájením registrace detailně prostudujte Podmínky účasti v projektu.

Rezervace kurzů pro zaměstance – Po splnění podmínek účasti v projektu Vám bude uvolněn přístup na rezervace kurzu, informaci obdržíte emailem. Přihlásíte se do systému, ikonou Přihlásit, vyplníte v poli Účastníci školení údaje o zaměstnancích, kterým budete rezervovat kurz, údaje jsou povinné. Z nabídky Kurzy vyberete kurz – Detail, zvolíte zaměstnance a potvrdíte  ikonou Rezervovat a zaplatit přes registr de minimis.

Podpora de minimis – Systém Vás odkáže na elektronickou Žádost o dotaci, ikonou potvrdíte,  informaci o úspěšném přidělení dotace obdržíte nejpozději do 1 pracovního dne emailem. Váš zaměstnanec obdrží informaci o zahájení kurzu (e-learningu) s příslušnými materiály. Rezervaci kurzu nelze zrušit později než 3 pracovní dny před zahájením prezenční výuky. Kurz zrušíte po přihlášení  v poli Seznam rezervací zvolíte Zrušit rezervaci kurzu.  Zrušit kurz můžete také na uvedeném kontaktu v emailu. Pokud kurz nebude zrušen dle podmínek účasti v projektu, zaměstnanec už nemá nárok na rezervaci dalšího kurzu.