Vzdělávací kurzy

Přístup přihlašování na kurzy

Přehled kurzů a registrace firmy – Nabídka kurzů je navržena podle činnosti v cestovním ruchu. (Na nabídce kurzů se intenzivně pracuje). Zájemci o kurz se musí  nejdříve registrovat a souhlasit s podmínkami účasti v projektu OPZ .

Rezervace kurzů pro zaměstnance –  Rezervovat kurz mohou firmy, které se registrovaly do systému a splnily podmínky účasti v projektu. Firma, subjekt dle CZ NACE, může rezervovat školení pro zaměstnance na HPP, DPČ, DPP a také OSVČ.

E-learning a prezenční výuka – Po rezervaci kurzu zahájí zaměstnanec/OSVČ distanční výuku tzv. e-learning, kterou ukončí závěrečným online testem. Materiál pro tuto výuku mu bude odeslán nejpozději 1 pracovní den po rezervaci kurzu. Prezenční výuku absolvuje  v délce 20hod, tj. 2,5dne po sobě následující,  podle zvoleného kurzu. Zaměstnanec/OSVČ po dokončení kurzu získá certifikát.

Jak najít ten správný kurz

Kurzy můžete postupně vyfiltrovat přes kategorie odvětví nebo kraje konání. Následně se Vám zobrazí dostupné kurzy v podobně seznamu a také v kalendáři. V případě dotazů  navštivte stránku Kontakty a dotazy.

Kurzy podle modulu

Vzdělávací moduly nabízí  kurzy podle odvětví  cestovního ruchu, v kterém podnikáte. Nabízíme 7 vzdělávacích modulů.

Kurzy podle kraje

13 krajů – kurzy jsou nabízeny v krajích ČR mimo hlavního města Prahy. Vaši zaměstnanci mohou být školeni ve Vámi zvoleném kraji.